اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از شیوع کرونا

با توجه به شیوع ویروس کرونا در ایران طی روزهای گذشته و لزوم رعایت نکات بهداشتی برای مقابله با این ویروس، به راه های پیشگیری و نکات ضروری مقابله با بیماری کرونا اشاره کنیم.

بیانیه سازمان جهانی بهداشت درباره ویروس کرونا، خطاب به تمام کشورها

سازمان بهداشت جهانی طی بیانیه نسبت به لزوم آمادگی تمام کشورها در برابر شیوع کرونا هشدار داد.

بیماری ویروس کرونا، آنچه والدین بایستی بدانند

چگونه از خود و کودکان‌تان محافظت کنید.

بیماریهای قلبی عروقی به یک بحران تبدیل شده است

یک متخصص قلب و عروق گفت: امروزه بیماریهای قلبی و عروقی به یک بحران تبدیل شده است.

ثبت نام

پرداخت حق عضویت

همیاری

اخبار